Kontakt

Współpraca


  • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu
  • Wydawnictwo Presshouse
  • Wydawnictwo Gaudentinum
  • Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
  • Indygo Zahir Wrocław (periodyki Inżynier i Fizyk Medyczny, Gerontologia Współczesna)
  • Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum z Poznania
  • ... i wiele mniejszych instytucji i klientów indywidualnych